Buổi lễ trồng cây

Đoàn thanh niên trường PTDTBT TH Quang Trung tổ chức buổi lễ trồng cây kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Được sự phê duyệt của Chi bộ, BGH nhà tường, đơn vị Đoàn TNCS HCM trường PTDTBT TH Quang Trung kế hợp với Công đoàn nhà trường. Tổ chức buổi lễ trồng cây kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM. Tham gia buổi lễ trồng có sự tham gia của BGH nhà, ban tổ chức Công đoàn và đầy đủ các đoàn viên trong chi Đoàn.