Công tác xây dựng cơ sở vật chất chuẩn bị năm học 2018 – 2019

Được sự hỗ trợ của Chương trình phát triển vùng Điện Biên Đông, nhà trường đã hoàn thành đổ sân bê tông phục vụ học sinh vui chơi sạch sẽ

Năm học 2017 – 2018 gần kết thúc, để chuẩn bị cho năm học mới 2018 – 2019, ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất phục vụ năm học mới. Được sự hỗ trợ của Chương trình phát triển vùng Điện Biên Đông về vật liệu ( xi măng, cát, sỏi), cùng sự đóng góp công sức của cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường. Sau 2 tuần lao động tích cực, nhà trường đã hoàn thành được 2 sân bê tông với diện tích gần 600m2, phục vụ cho vui chơi cho học sinh