VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC

  Nhằm đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong các môn học trong dạy học theo mô hình dạy học mới, đặc biệt 2 môn Toán và Tiếng Việt, được sự phê duyệt của Hiệu trưởng.

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC

Năm học : 2017-2018

          Nhằm đổi mới phương pháp dạy học tích cực trong các môn học trong dạy học theo mô hình dạy học mới, đặc biệt 2 môn Toán và Tiếng Việt, được sự phê duyệt của Hiệu trưởng. Tháng 12 Trường PTDTBT TH Quang Trung tổ chức thi giảng dạy trình chiếu Powerpoint cho các giáo viên chủ nhiệm lớp, dạy kiêm nghiệm.

          Tham gia thi gồm có 20 giáo viên là chủ nhiệm các lớp.

          Thời gian thi bắt đầu từ ngày 7 tháng 12 đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2017

          Chất lượng các bài tham gia có chất lượng cao với nội dung phong phú.