SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

Ngày 1 tháng 2 năm 2018 phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông  tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018 và chia tay đồng chí Trần Văn Tỉnh nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện nghỉ theo chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước.

SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

       Ngày 1 tháng 2 năm 2018 phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Điện Biên Đông  tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018 và chia tay đồng chí Trần Văn Tỉnh nguyên Phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện nghỉ theo chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước.

       Trong hội nghị lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã đánh giá lại những mặt ưu khuyết điểm của toàn ngành trong học kỳ I đồng thời đề ra phương hướng hoạt động của các cấp học trong học kỳ II năm học 2017 – 2018.  

Bài viết liên quan